Bisikletlilere kesilen cezalar durdurulsun ! CİMER Başvurusu

Bisikletlilere kesilen cezalar durdurulsun ! CİMER Başvurusu

Bisikletlilere kesilen cezalar durdurulsun !
BUGEP Hukuk Birimi tarafından hazırlanan aşağıdaki dilekçe örneğini CİMER Başvurusu olarak göndermenizi ve kampanyamıza destek vermenizi rica ediyoruz.
Teşekkürler.

Bisiklet kullandığı İçin ceza uygulanan arkadaşların ceza uygulanan yer sulh ceza mahkemesine dilekçe ile başvurup cezanın iptalini istemesi sözkonusudur. Bu konuda mahkemeye hitaben itiraz dilekçesi yazılması İçin grubumuz gönüllülerinden Av.Hüseyin Tekeli (05324208258) ile iletişime geçerseniz ceza uygulanan arkadaşımıza dilekçe hazırlanması konusunda ücretsiz destek olacaktır.

İZMİR VALİLİĞİ’NE

Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri ve ilgili personelin bisiklet yollarında bisiklet kullananlara ceza uyguladığı görülmüştür. Kesilen idari para cezası işlemleri aşağıdaki sebeplerle hukuki dayanaktan yoksundur.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 27.03.2020 tarihli “Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Park, Mesire, Piknik Yerleri İle İlgili Ek Genelge” uyarınca “28-29 Mart 2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve  ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklanacak. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.”  Bisikletçi arkadaşlara bu maddeye göre idari para cezası uygulaması yapılmıştır. Görüldüğü gibi bu maddenin içinde “bisiklet yolunda bisiklet ile ulaşım sağlanması yasaktır.” Yazmamaktadır. Bisiklet bir spor aleti de değil bir ulaşım aracıdır. Bu konudaki yasa maddesini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu MADDE 3 : Bisiklet : (Değişik: 12/7/2013-6495/13 md.) Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır.

Kurumunuzca bu talebimiz dikkate alınmayıp genelgeye aykırı olarak işlem yapılmaya devam edilmesi halinde her ceza için gerekli hukuki girişimi yapmakla birlikte bisiklet kullanıcılarının ceza uygulamasına muhatap olmamak adına bisiklet yolu yerine doğrudan trafikten sürmeye başlayacaklarını ve bu durumda meydana gelebilecek risklerden de sorumlu olduğunuzu bildiririm. Korona günlerinde en sağlıklı ve izole ulaşım aracının bisiklet olduğunu ve halkın bisiklet kullanımını teşvik etmekle yükümlü olduğunuzu hatırlatır İtalya’nın korona döneminde çareyi bisikletli ulaşımda bulduğunu da eklemek isterim. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52384811  bu linkte detayı bulabilirsiniz. 

Motosiklet ya da otomobili durdurup hangi amaçla kullandıklarını sorup, ceza kesilmesi mümkün olmadığı bir yerde bisiklet kullananın da durdurulup (spor yaptığı gerekçesiyle ve içişleri bakanlığı genelgesinde yazmadığı halde geniş yorumla zorlayarak) ceza uygulanması usul, yasa ve insan haklarına ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bisiklet, spor aleti de çocuk oyuncağı da değildir. Bisiklet, idari para cezası uygulanan insanların ulaşım aracıdır. Ulaşım aracı olduğuna dair açık yasa hükümlerine aykırı olarak bisiklet yolunda veya sahilde bisiklet kullananlara idari para cezası uygulanmasından vazgeçilmesini, ısrarla ceza uygulamaya devam eden görevliler hakkında buradan suç duyurusunda bulunduğumuzu ve görevlerini kötüye kullanmaktan haklarında idari soruşturma ve savcılık soruşturması başlatılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla.