BUGEP Genel Kurul Çağrısı – 22 Mart 2022

BUGEP Genel Kurul Çağrısı – 22 Mart 2022

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği genel kurul toplantı gündemini bilgilerinize sunarız. 

Derneğin ilk genel kurul toplantısının 22/03/2022 tarihinde, saat: 19:00′ da Mimarlar Odası İzmir Şubesi adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 29/03/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının duyurulmasına (elektronik posta ile) karar verilmiştir.

Gündem :

1) Açılış ve yoklama

2) Divan başkanlığı seçimi

3) Saygı duruşu ve istiklal marşı

4) Yönetim kurulu başkanının konuşması

5) Dernek organlarının seçimi

6) Dilek, temenniler ve Kapanış