BUGEP Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi’nde

BUGEP Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi’nde

BUGEP, 11-14 Aralık 2018 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresine konuşmacı olarak davet edildi.

Sağlıklı Kentler Birliği 2005 yılında kurulan kent, kent sağlığı ve kent sağlığına etki eden etmenler üzerinde çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı bir Mahalli İdareler Birliğidir.

Birlik, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üyedir. Ülkemizdeki 72 üye belediye ile birlikte kent sağlığı konu başlıklarında araştırmalar yapmakta, eğitimler verip konferanslar düzenlemektedir. www.skb.gov.tr

Kongre katılımcı profili bakanlık temsilcileri, DSÖ temsilcileri, Sağlıklı Kentler Birliğine üye belediye başkanları, üye belediyelerin meclis üyeleri, farklı meslek gruplarından koordinatörler, danışma kurulu üyeleri, halk sağlığı uzmanları, meslek odaları temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler, STK’lar ve dernek temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kongrede bisikletli yaşam, bisiklet kültürü, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gibi konularda oturumlar düzenlenecektir.

Platformumuz adına konuşmacı olarak BUGEP gönüllüsü Yusuf Hitit kongreye katılacaktır.

Verimli bir kongre olmasını dileriz.
http://www.skbkonferanslari.com/tr/kongre/2/1/uluslararasi-kent-ve-saglik-kongresi.html